อนุทิน 152100 - ชัยภัทร ศรีบาลแจ่ม

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

09:00-11:30น. ลงชุมชนเก็บข้อมูลประเด็นกลุ่มใหญ่ และศึกษาประเด็นที่จะไปทำโครงการที่ชุมชนนั้นหรือไปต่อยอด

13:00-17:00น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง

#หมายเหตุมีบ้างส่วนที่เปิดเผยไม่ได้ความเห็น (0)