อนุทิน 152095 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09:00-09:40 น. ได้ไปพบท่านรองนายก อบต.หินกอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเวลา 10:00-13:30น. ท่านรองนายกได้พาไปเที่ยวชมถ้ำเขาบิน ราชบุรีเวลา 14:30-17:00น. ได้ลงไปสำรวจชุมชนแล้วกับมาทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบใน

เขียน 01 Jun 2017 @ 23:34 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:51, ()


ความเห็น (0)