อนุทิน 152094 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

1/06/60

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.30 น. พบท่านรองนายก อบต.หินกองเวลา 10:00-13:30น. ท่านรองนายกไปเที่ยวถ้ำเขาบิน


เวลา14:30-17:00น. กลับมาลงชุมชนวาดแผนที่


เขียน 01 Jun 2017 @ 22:15 () แก้ไข 05 Jun 2017 @ 20:16, ()


ความเห็น (0)