อนุทิน 152093 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09:00-09:40น. ได้ไปพบท่านรองนายก ที่ อบต.หินกองเวลา 10:00-13:30น.ท่านรองนายกได้พาไปเที่ยวชมถ้ำเขาบิน ราชบุรี


เวลา 14:30-17:00น. ได้ลงไปสำรวจชุมชนแล้วกับมาทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบใน

เขียน 01 Jun 2017 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)