อนุทิน 152091 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.30-10.30 น. ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์


เวลา 11.30-13.00 น. มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายให้กับคนในกลุ่ม


การทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย


เขียน 01 Jun 2017 @ 21:57 () แก้ไข 05 Jun 2017 @ 19:54, ()


ความเห็น (0)