อนุทิน 152090 - พัชราพร สุขศรี

1มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาวิธีการทำเห็ดหลินจือเห็ดแห่งความศรัทธา จากคุณลุงปัญญา ประธานกลุ่ม OTOP และการแปรรูปจากเห็ดมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการปลูกต้นเฉาก๊วย และสามารถส่งออกได้ในทั่วประเทศและมีรายได้ให้กับครอบครัวและคนรอบข้างอีกด้วย

เขียน 01 Jun 2017 @ 21:46 () แก้ไข 01 Jun 2017 @ 21:49, ()


ความเห็น (0)