อนุทิน 152087 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1 มิถุนายน 2560

08.00น. เคารพธงชาติ

09.00-11.30น. ลงชุมชนเก็บข้อมูลประเด็นกลุ่มใหญ่

13.00-17.00น. ทำดอกไม้จันทน์ทำจากใจถวายพ่อหลวง

น.ส.ธัญญ์ฐิตา จีระนันท์ธนากุล

56/56ความเห็น (0)