อนุทิน 152085 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1/07/60 เวลา 09.30 น. พบท่านรองนายก อบต.หินกอง

เวลา 14.30 น. ได้ลงไปสำรวจชุมชนแล้วกับมาทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบใน

เขียน 01 Jun 2017 @ 21:14 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:34, ()


ความเห็น (0)