อนุทิน 152066 - สัมฤทธิ์

•31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

•ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

•สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา 09.30-10.30น.ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์


2.เวลา 11.00-13.00น.มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม


3.เวลา 13:30-17:00น.ได้ทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย

เขียน 01 Jun 2017 @ 19:59 () แก้ไข 06 Jun 2017 @ 15:50, ()


ความเห็น (0)