อนุทิน 152062 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.30-10.30น.ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์


เวลา 11.00-13.00น.มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม


เวลา 13:30-17:00น.ได้ทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย


เขียน 01 Jun 2017 @ 19:27 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:27, ()


ความเห็น (0)