อนุทิน 152058 - ต้นโมกข์

อนึ่งการผูกขาดขั้นจักรวรรดินิยมเป็นการผูกขาดร่วมระหว่างทุนธนาคารกับทุนอุตสาหกรรม ซึ่งการผูกขาดนี้อยู่ในมือกลุ่มนายทุนขุนคลังเพียงหยิบมือหนึ่ง (Financial Oligarchy) บทบาทสำคัญในการผูกขาดขั้นนี้ก็คือการผูกขาดระหว่างประเทศ นั่นก็คือมิได้ผูกขาดแต่ในประเทศอย่างเดียว และยิ่งไปกว่านั้น การผูกขาดระหว่างจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อได้ส่งทุนออกไปลงในประเทศอื่นๆอีกด้วย และแน่นอนว่าวิธีการสุดท้ายที่พวกนี้จะใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสงครามเพื่อแย่งชิงแหล่งผูกขาดซึ่งกันและกัน

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

การขยายทุนไปยังประเทศอื่นๆ เหตุใดอังกฤษกับฝรั่งเศสจึงไม่ได้ยึดครองสยาม? หรือประเทศเราเป็นที่กั้นเขตแดนระหว่างจักรวรรดินิยมทั้งสอง? หรือเพียงสร้างสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็เพียงพอแล้ว หากไปเทียบกับเซี่ยงไฮ้ ที่เป็นเขตเช่าของจีนหละ?

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

………………………..

เขียน 01 Jun 2017 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)