อนุทิน 152056 - ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์

วันที่1 มิถุนายน 2560 ใด้ลงพื้นที่ดูการ เพาะเห็ด ปลูกเห็ด และแปลรูปไปเป็นสินค้าส่งออก เช่น น้ำเชาก๊วย เห็ด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เขียน 01 Jun 2017 @ 18:46 () แก้ไข 01 Jun 2017 @ 18:47, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)