อนุทิน 152050 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

13:00-17:00น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง#หมายเหตุมีบ้างส่วนที่เปิดเผยไม่ได้


09:00-11:30น. ลงชุมชนเก็บข้อมูลประเด็นกลุ่มใหญ่ และศึกษาประเด็นที่จะไปทำโครงการที่ชุมชนนั้นหรือไปต่อยอดความเห็น (0)