อนุทิน 152044 - ชัยภัทร ศรีบาลแจ่ม

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30-14:30น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง

15:00-17:00น. กีฬาสีของสำนักงานเขตหนองแขม มีทุกวันพุธที่2ของแต่ละเดือนและวันพุธที่4ของแต่ละเดือมความเห็น (0)