อนุทิน 152037 - น.ส. สุชาดา รักอู่

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.30-10.30น.ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เวลา 11.00-13.00น.มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม

เวลา 13:30-17:00น.ได้ทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย

เขียน 31 May 2017 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)