อนุทิน 152030 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


เวลา 09.00-12.00น ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา


เวลา 13.00 น.-17.00 น. ได้มีการประชุมกลุ่มและนั้งทำโครงการ

เขียน 31 May 2017 @ 20:25 () แก้ไข 31 May 2017 @ 20:27, ()


ความเห็น (0)