อนุทิน 152026 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

31 พ.ค 2560

  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้ลงศึกษาการทำเกษตร สวนของน้าสาคร รุ่งนุช ได้ดูวิธีการคัดไซส์กระเจี๊ยบ และ สอบถามถึงการส่งออกสู่ตลาด ราคาการส่งกระเจี๊ยของน้าคร และศึกษาการเลือกขนาดของมะพร้าว เพื่อส่งต่อให้กับ โรงงาน NK Coconut .เวลา 08.30 - 16.30 น.

เขียน 31 May 2017 @ 20:09 () แก้ไข 25 Jul 2017 @ 20:06, ()


ความเห็น (0)