อนุทิน 152024 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้ช่วยให้เรารู้ว่ายาลดความดันโลหิตไม่จำเป็นต้องกินกันไปตลอดชีวิต เขาพบว่ามีคนส่วนหนึ่งที่สามารถหยุดยาได้ เมื่อสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งหมายถึงความดันโลหิตสูงแบบที่สามารถลดได้ด้วยการปรับวิถีชีวิตนั่นเอง น่าสนใจนะคะ เพราะปัจจุบันผู้ที่ต้องกินยาหลายๆชนิดนั้นมีมาก ถ้าสามารถลดได้บ้างก็น่าจะดี แต่ก็มีคำเตือนว่าต้องคอยติดตามดูการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่าคิดว่าปกติแล้วละเลย อ่านได้จาก Withdrawal of antihypertensive medication: a systematic review. Journal of Hypertension. Publish Ahead of Print():, MAY 2017. DOI: 10.1097/HJH.0000000000001405.ความเห็น (0)