อนุทิน 152022 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

31/05/6

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30-14:30น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง

15:00-17:00น. กีฬาสีของสำนักงานเขตหนองแขม มีทุกวันพุธที่2ของแต่ละเดือนและวันพุธที่4ของแต่ละเดือมนางสาว พัสตราภรณ์ ชูพลาย

564305333 56/56

(สำนักงานเขตหนองแขม

เขียน 31 May 2017 @ 18:08 () แก้ไข 31 May 2017 @ 18:20, ()


ความเห็น (0)