อนุทิน 152020 - อนุกูล พูลมาตย์

ฝึกงานวันที่ 3 31/5/2560

เวลา 8.40 ลงศึกษาสวนของน้า สาคร รุ่งนุช ได้มีการคัดกระเจี้ยบเพื่อส่งออก และเวลา 11.30 ได้เก็บมะพร้าวเพื่อนำไปให้โรงงาน NC Coconutความเห็น (0)