อนุทิน 152010 - สุรสิทธิ์ ระดาฤทธิ์

ศูนย์การเรียนรู้ที่5 หมู่บ้านสะพานดำ.

30 /05/60

1.ศึกษาวิธีการเรียนรู้จากการคัดพันธ์มะนาวและเก็บผลมะนาว

2.ศึกษาวิธีการเร่งผลผลิตของลำไยให้ออกเร็วเพิ่มมากขึ้น

เขียน 31 May 2017 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)