อนุทิน 152009 - สุรสิทธิ์ ระดาฤทธิ์

ศูนย์การเรียนรู้ที่5 หมู่บ้านสะพานดำ.

29 /05/60

1.รายงานตัวต่อศูนย์หน่วยฝึกและส่งใบส่งตัวต่อหัวหน้าศูนย์เวลา08.30น.

2.ศึกษาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลวัว

เขียน 31 May 2017 @ 10:34 ()


ความเห็น (0)