อนุทิน 152007 - นางสาว พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง

อบรมครูฝึกระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมืองชลบุรี 31พค.60

เขียน 31 May 2017 @ 10:11 ()

คำสำคัญ (Tags) #กศน.ความเห็น (0)