อนุทิน 152005 - แคทรียา นาคอาจ

30 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00 น.ไปพบ นายวิชาญ แฉ้มนงนุช ส.อบต. ที่ซอย 2 หมู่ 8 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เวลา 11.00 น.ได้เข้ามาพบและพูดคุยกับนาย เสน่ห์ เอี่ยมชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตงหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เวลา 11.40 น.หลังจากพบปะพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็กับมาประชุมพูดคุยกับพี่เลี้ยงเวลา 13.14 น.ได้เดินทางมาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ต.ปากแรต อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำจากไข่เน่า และการทำปุ๋ยไส้เดือน โดย นายสุทิน ชฎาดำ สนับสนุนโดย SCG

เขียน 31 May 2017 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)