อนุทิน 152000 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.เวลา 09:00น. ได้ไปพบ นายวิชาญ แฉ้มนงนุช ส.อบต. ซอย2 หมู่8 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 4.เวลา 11:00น. ได้เข้ามาพบและพูดคุยกับ นายเสน่ห์ เอี่ยมชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 5.เวลา 11:40น. หลังจากที่ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านแล้ว ก็มาประชุมพูดคุยกับพี่เลี้ยง 6.เวลา 13:14น. ได้เดินทางมาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ต.ปากแรต อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (ทำจากไข่เน่า) โดยนายสุทิน ชฎาดำ สนับสนุนโดย SCG

เขียน 31 May 2017 @ 00:11 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:46, ()


ความเห็น (0)