อนุทิน 1520 - @.rak-na.@

  ติดต่อ

อนุทิน  5   วันนี้ไปยื่นเรื่องที่ศูนย์แพทย์พัฒนาเกี่ยวกับ โครงการเบิกจ่ายตรง  คือ

  • โครงการคู่ขนานกับระบบเบิกจ่ายค่ารักษาเดิม  (ใบเสร็จ  หนังสือรับรองต้นสังกัด)
  • เป็นโครงการแบบสมัครใจสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ไม่อยากทดลองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
  • ผู้ที่จะไปยื่นเรื่อง  เตรียมบัตรผู้ป่วย  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  และรูปถ่ายไปด้วยนะคะ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)