อนุทิน 151996 - วาสนา ไชยนาค

30 พฤษภาคม 2560

เวลา09.00-12.00น.มาสอบถามข้อมูลในพื้นที่ กับอบต.กุ้งช่วงเช้าได้มีการลงชุมชนสำรวจชุมชนและ

ได้สัมภาษณ์ชาวบ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองยายกะตา


เวลา 13.00-15.00น.ได้ไปพบ คุณสุทิน ชฏาดำ แล้วได้สอนวิธีการทำน้ำจุลินทรีย์โดยมีไข่เป็น

ส่วนประกอบ และให้พวกเราได้ทดลองทำกัน


เวลา15.00-17.00น. คุณสุทินพาพวกเราไปโรงเพาะเส้นเดือน

เขียน 30 May 2017 @ 23:21 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 21:17, ()


ความเห็น (0)