อนุทิน 151991 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

30 พฤษภาคม 2560

มาสอบถามข้อมูลในพื้นที่ กับอบต.กุ้งช่วงเช้าได้มีการลงชุมชนสำรวจชุมชนและได้สัมภาษณ์ชาวบ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองยายกะตา

ช่วงบ่ายได้ไปพบ คุณสุทิน ชฏาดำ แล้วได้สอนวิธีการทำน้ำจุลินทรีย์โดยมีไข่เป็นส่วนประกอบ


ต่อมา คุณสุทิน ชฏาดำ ได้พาเดินชมภายในศูนย์บอกวิธีการหมักปุ๋ยจากขี่วัว


เขียน 30 May 2017 @ 22:16 () แก้ไข 30 May 2017 @ 22:21, ()


ความเห็น (0)