อนุทิน 15198 - comsci คุณหนูเทวดา

ประวัติธงชาติไทย เรื่องที่คนไทยควรรู้

     ตามหลักฐานต่างๆ ปรากฏว่าตั้งแต่สมัยโบราณนั้น ไทยเรายังไม่มีธงชาติโดยเฉพาะ
     เมื่อเวลาจัดกองทัพไปทำสงคราม จะใช้ธงสีต่างๆ ประจำทัพเป็นเครื่องหมายทัพละสี 
     ต่อมาเมื่อมีการเดินเรือค้าขายกับต่างประเทศทางตะวันตกในสมัย อยุธยา 
    ได้ใช้ธงสีแดงติดเครื่องหมายว่าเป็นเรือสินค้าของไทย

ท่านจะได้รู้จักกับรูปแบบของธงในแต่ละสมัย ดังนี้
     1.ธงแดงเกลี้ยง
     2.ธงแดง ใช้เฉพาะเรือหลวง
     3.ธงแดง สมัยรัชกาลที่ ๒
     4.ธงชาติในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๓๙๘ - 
       พ.ศ.๒๔๕๙
     5.ธงชาติ พ.ศ. ๒๔๕๙
     6.ธงริ้วแดงขาว ที่ทดลองใช้ ปี พ.ศ.๒๔๖๐
     7.ธงไตรรงค์ พ.ศ.๒๔๖๐

เขียน 13 Jul 2008 @ 15:54 ()


ความเห็น (0)