อนุทิน 151979 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

1.30/05/2560วันที่2ในการฝึกงานได้ไปพบ อบต.กุ้ง ที่ซอย2หมู่8ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี


30/05/2560 ได้ร่วมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ศูนย์การเรียนรู้ดกษตนอินทรีย์อย่างยั่งยืน ต.ป่าแรด โดยนายสุทิน ชฎาคำ

เขียน 30 May 2017 @ 21:17 () แก้ไข 01 Jun 2017 @ 21:06, ()


ความเห็น (0)