อนุทิน 151974 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

วันที่ 30 พ.ค. 2560

หน่วยฝึกที่5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

1. เวลา 08.30 น. ได้ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการเก็บมะนาวและคัดเลือกมะนาวแต่ล่ะไซร์แต่ล่ะเบอร์ส่งออก

2. เวลา 13.45 น. ศึกษาการเร่งให้ออกผลออกดอกลำใย และวิธีการรักษาดูแลต้นลำใย จากเจ้าของส่วนลุงทวีบ

เขียน 30 May 2017 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)