อนุทิน 151973 - พัชราพร สุขศรี


ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

30/05/60

1.08:30ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการเก็บมะนาวและคัดเลือกไซต์ 2. 13:30น. ศึกษาการเร่งให้ผลออกเร็วและวิธีการดูแลรักษาของลำใย

ผู้ให้ข้อมูล ลุงทวีบ

เขียน 30 May 2017 @ 18:12 ()


ความเห็น (0)