อนุทิน 151971 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

30/05/60

08:00 น. ทุกฝ่ายเคารธงชาติหมายเหตุเนื่องจากวันนี้ฝนตกเลยไม่ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ08:30- 17:00 น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวงความเห็น (0)