อนุทิน 151970 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
    • 1. เวลา08.30น. ได้ลงพื้นที่ศึกษาวีธีการเก็บมะนาวและการคัดมะนาวตามไซร้
      2.เวลา14.00น.ศึกษาการเร่งให้ผลออกเร็วและวิธีการรักษาดูแลของลำไยจากเจ้าของสวนลุงทวีบ
เขียน 30 May 2017 @ 17:18 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกงานที่5 หมู่บ้านสะพานดำความเห็น (0)