อนุทิน 151967 - พัชราพร สุขศรี

ศูนย์การเรียนรู้สะพานดำ

29/05/60

1. 8:30น.รายงานตัวต่อศูนย์และการเรียนรู้และส่งใบมอบตัวลงพื้นที่โดยมีอดีตผญ.เนียง รุ่งนุช เป็นผู้ต้อนรับ

2.ศึกษาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของวัว

เขียน 30 May 2017 @ 15:40 () แก้ไข 30 May 2017 @ 17:56, ()


ความเห็น (0)