อนุทิน 151959 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

1. 8.30น. วันที่30พฤษภาคม2560ในช่วงเช้าลงพื้นที่การคัดมะนาวแต่ล่ะไซร์แต่ละเบอร์ส่งออก

2. 14. 00น. ลงพื้นที่สวนลำไยที่อยู่ในช่วงออกดอก

เขียน 30 May 2017 @ 14:54 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)