อนุทิน 151947 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

29/05/2560

07:50 น. ส่งหนังสือรายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายปกครอง

08:00 น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ08:30 น. เข้ามารายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
09:00-15:30น. ทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง พร้อมกับประชาชนที่เข้ามาร่วมทำ


นางสาว พัสตราภรณ์ ชูพลาย

564305333 56/5

เขียน 30 May 2017 @ 11:11 ()


ความเห็น (0)