อนุทิน 151940 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

แบบบันทึกประจำวัน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสะพานดำ29 พฤษภาคม พ.ศ.25602.11.30น.ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและศึกษาการทำสบู่กับกลุ่มแม่บ้านสตรี

เขียน 30 May 2017 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)