อนุทิน 151933 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปฐมนิเทศ

ไปกับพี่ตุ๊ก ช่วยคุณจิต กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.นค. ปฐมนิเทศข้าราชการและนักเรียนทุนบรรจุใหม่

หัวข้อ ความสุขและการปฏิบัติราชการที่ดี

จากภาพวาด ๑ รวม ๒ และบอกเล่า รวมภาพกลุ่ม

มีความหวัง น้อง ๆ (รุ่นลูก) น้อมนำคุณลักษณะข้าราชการที่ดี เก่ง ดี มีสุข และการใช้ชีวิตพอเพียง จากผู้สร้างแรงบันดาลใจมาทั้งวัน

สรุปเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ต่อ และใช้ชีวิตสุขสมดุล

.... เห็นหน้าเด็ก ๆ ชีวิตสดชื่น เติมพลังให้ตัวเองด้วยความเห็น (0)