อนุทิน 151932 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

07:50 น. ส่งหนังสือรายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายปกครอง


08:00 น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ


08:30 น.เข้ามารายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


09:00-13:30น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง

16:00-18:00 น. ลงชุมชนประชาคมเวทีประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พศ. 2559-2560ขั้นตอนที่ 7-9 ณ. ชุมชนสร้อยมาลา


ความเห็น (0)