อนุทิน 151927 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

 • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.วันที่29พฤษาคม พ.ศ. 2560
   เวลา08.30น. กลุ่มฝึกงานได้ไปรายงานตัว และส่งใบมอบตัว โดยมีอดีตผ.ญ เนียง รุ่งนุชเป็นผู้ต้อนรับ

  2.เวลา10.30 ได้ไปดูสบู่ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี
  3.เวลา11.30น. ได้ไปลงพื้นที่ชุมชนเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ4. เวลา16.30น.สมาชิกในกลุ่มได้ลองสำรวจพื้นที่ ในบริเวณรอบๆและดูผลิตภัณฑ์o-top </ul>
เขียน 29 May 2017 @ 22:54 () แก้ไข 29 May 2017 @ 22:57, ()

คำสำคัญ (Tags) #แบบบันทึกประจำวัน#นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์ความเห็น (0)