อนุทิน 151924 - ปวีณา คันทาทิพย์

หน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริสะพานดำ บางแพ วันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำได้ลงพื้นที่รายงานตัวกับหน่วยฝึก โดยมี อดีตผญ. เนียง รุ่งนุช เป็นผู้ต้อนรับ


  • เวลา 10.30 น. ลุงเนียง รุ่งนุชได้อธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก

เขียน 29 May 2017 @ 21:50 () แก้ไข 31 May 2017 @ 10:05, ()


ความเห็น (0)