อนุทิน 151901 - ต้นโมกข์

จักรวรรดินิยมคืออะไร คำตอบโดยย่อก็คือจักรวรรดินิยม ได้แก่ ลัทธิทุนนิยมผูกขาด (Monopoly Capitalism) การผูกขาดกระทำขึ้นเพื่อให้นายทุนสามารถแสวงหา กำไรขั้นสูงสุด (Maximum Profit)ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งนี้เพราะลัทธิทุนนิยมธรรมดาที่ไม่ผูกขาด (Non-monopoly Capitalism) ไม่สามารถแสวงหากำไรขั้นสูงสุดได้ จะหาได้เพียงกำไรเฉลี่ย (Average Profit) ทั้งนี้เพราะมีการแข่งขันกันอย่างเสรี

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

ซีพี เบียร์ช้าง เซ็นทรัล ฯลฯ เป็นทุนนิยมผูกขาดหรือไม่? พวกกลุ่มทุนจีนเป็นจักรวรรดินิยมหรือไม่? ถ้าเป็น เหตุใดจึงเป็น แต่ถ้าไม่เป็น เหตุใดจึงไม่เป็น

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

.............................

เขียน 26 May 2017 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)