อนุทิน 151875 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๓๕๓ |

"มหัศจรรย์"

นี่คือ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือ Lake Crescent โอเอซิสกลางทะเลทราย "โกบี" ที่ "จีน"

เขียน 25 May 2017 @ 00:23 () แก้ไข 25 May 2017 @ 00:24, ()

คำสำคัญ (Tags) #จีน#ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว#Lake Crescent#ทะเลทรายโกบีความเห็น (0)