อนุทิน 151863 - ต้นโมกข์

ส่วนองค์พยานที่แสดงว่าประชาชนไทยได้มองเห็นภัยของศักดินาอย่างชัดเจนก็คือ การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่ดิน, ควบคุมราคาเช่า, ดอกเบี้ย และพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากระบบผลิตทางการเกษตรอันล้าหลังของพวกศักดินา

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

ตอนนี้ทางรัฐพยายามทำตามแนวคิดของสมสมัยอยู่ แต่ทำไมถึงปฏิรูปที่ดินไม่สำเร็จ การควบคุมค่าเช่า และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของนายทุน ตอนนี้ไม่สามารถทำได้ คำถามก็คือเหตุใดสมสมัยจึงต้องการให้ประเทศเป็นอุตสาหกรรมด้วย มีอะไรเกี่ยวข้องกับกรรมาชีพเหรอ?

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

.............................

เขียน 23 May 2017 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)