อนุทิน 151862 - ต้นโมกข์

หากแกให้บุคคลมาไถ่ถอนมากกว่าฝากในชีวิต

สุดท้ายแกจะหมดแรง และมีเจตคติเชิงลบ

จงรู้ว่าจะปิด “บัญชี” เมื่อไรเถิดนะ!

#freePai and the lèse majesté suspect !

………………..

เขียน 23 May 2017 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)