อนุทิน 151811 - อาจารย์ต้น

หรือความเหลวแหลกฉ้อโกงในรัฐบาล, การใช้อำนาจเป็นธรรมของผู้ยิ่งใหญ่, การแก่งแย่งชิงอำนาจกันและกัน, การกดขี่ประชาชนด้วยกฎหมายอันไม่เป็นธรรม, การขูดรีดภาษีอากรอย่างหนักหน่วง ซึ่งทั้งมวลนี้เป็นความจัดเจนทางด้านการเมืองก็ดี, และความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของชนในสังคม, ความเหลวแหลกของจริยธรรมที่กำลังระบาดเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก, การผูกขาดศิลปะและวรรณคดีไว้ในมือชนกลุ่มน้อย ซึ่งทั้งมวลนี้เป็นความจัดเจนทางวัฒนธรรมก็ดี ความจัดเจนเหล่านี้เมื่อประมวลเข้าด้วยกันแล้ว มันได้สอนให้ประชาชนไทยมองเห็นได้ว่าต้นตอที่มาใหญ่ของมันก็คือ จักรวรรดินิยม (รวมทั้งสมุน คือนายทุนนายหน้าและนายทุนขุนนาง) และศักดินา

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

ดูเหมือนก็คล้ายๆพวกเสื้อเหลือง (แน่นอนว่าพวกเสื้อเหลืองมาจากหลายสำนักหลายความคิด แม้แต่ลัทธิมาร์กซ์ก็ตาม) แต่ผลของการวิเคราะห์ยังคงดำรงอยู่เรื่อยมา แม้ในปัจจุบัน

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

………………..

เขียน 19 May 2017 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)