อนุทิน 151795 - ต้นโมกข์

ความจัดเจนในชีวิตของเขา เป็นต้นว่าความอดยากอยากแค้นและค่าครองชีพอันสูงลิบ, กรรมกรผู้เป็นเจ้าของแรงงานต้องถูกขูดรีดจนกระทั่งชีวิตของาขามีความหมายเพียง “ทำงานเพื่อให้ได้กิน กินเพื่อให้มีแรงทำงาน” อันเป็นวงวัฏไม่รู้จบ และซ้ำยังเผชิญกับปัญหาการว่างงาน, นายทุนแห่งชาติต้องล้มละลาย, เศรษฐกิจอับเฉาลงทุกขณะ, ชาวนาผู้ไถนาและปลูกข้าว...ผู้ที่รับสมญาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ กลับไม่มีข้าวกิน ค่าเช่าและดอกเบี้ยสูงลิ่ว หนี้สินท่วมท้นรุงรัง และกลายเป็นคนไร้ที่นา, กลายเป็นชาวนารับจ้าง, กลายเป็นคนขายแรงงานไปในที่สุด ซึ่งทั้งมวลนี้เป็นความจัดเจนด้านเศรษฐกิจ....

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

ถึงแม้จะพัฒนาไปตามกาลเทศะและแนวคิดในการวิเคราะห์โดยเฉพาะ ในเรื่องชาวนาและเศรษฐกิจ แต่ผลของการวิเคราะห์ยังคงดำรงอยู่เรื่อยมา แม้ในปัจจุบัน

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

………………..

เขียน 18 May 2017 @ 19:18 ()


ความเห็น (0)