อนุทิน 151789 - ต้นโมกข์

แน่นอน ความเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางของประชาชนชาวไทยที่คัดค้านและประณามจักรวรรดินิยมและศักดินานี้ ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นว่าประชนชาวไทยในปัจจุบันนี้ได้ตื่นตัวขึ้นแล้วอย่างโดยสมบูรณ์ เขาได้สามารถมองเห็นได้แล้วอย่างชัดเจนว่า ใครคือศัตรูที่ปล้นสะดมแล่เนื้อเถือหนังพวกเขาและใครคือศัตรูที่สูบรีดซึมลึกเข้าไปจนถึงแก่นกระดูกดำของเขาทั้งมวล

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ

นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

เขียน 18 May 2017 @ 05:33 ()


ความเห็น (0)