อนุทิน 151761 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้คือ

GitHub Essentials

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


Github น่าจะเป็น Opensource Software repository ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเก็บซอฟต์แวร์แล้ว ตัวระบบ แหล่งให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ร่วมมือกันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตัวเองสนใจและให้ความสำคัญได้ มีเครื่องมือต่างๆ ให้นักพัฒนาใช้ในการทำงานร่วมกันอยู่จำนวนมาก และถึงแม้จะมี บริการอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน เพิ่มขึ้นมา เช่น GitLab แต่ในแง่ของจำนวนโปรเจค GitHub น่าจะมากที่สุด

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำแง่มุมและวิธีการในการใช้งาน GitHub

เขียน 16 May 2017 @ 08:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #essentials#PacktPub Free-Learning Ebook#Githubความเห็น (0)